nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Matching & Funding

Domus Aegis is actief in het bijelkaar brengen van organisaties, overheden, bedrijven en investeerders en institutionele beleggers, kortom in "Matching & Funding". Niet alleen nationaal maar vooral ook internationaal.
 
Wij zijn gespecialiseerd in het organiseren van composities, samenwerking en corsortia, met name op het gebied van Duurzaam Water, Duurzame Energie, Duurzaam Milieu (waaronder de reductie van CO2, NOx etc) en Duurzaam Bouwen.
 
In consortium verband ondersteunen wij op internationaal juridisch gebied de funding van projecten. Daarbij gaat het altijd om een compositie van middelen vanuit private investeerders, family offices, institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, private banks en verzekeraarsfondsen. Ofwel aandeelhouderskapitaal en leningen.

Hiertoe beschikken wij over een internationaal netwerk van financiers dat wij de afgelopen 25 jaar hebben mogen opbouwen. Wij hebben rechtstreeks toegang tot de internationale kapitaalmarkt middels ons internationale coöperatieve samenwerkingsverband. Domus Aegis' rol in het consortium betreft Internationaal Juridisch Advies.

Voorbeelden:
- investeringsprojecten in energiezuinige gebouwen en schepen, healthy ageing residential projecten, toerisme & leisure;
- investeringsprojecten in de opkomende markten in de derde wereld, meerdere sectoren, inclusief duurzame woningbouw en duurzaam toerisme;
- investeringsprojecten in innovatieve en high tech industrie of diensten, waste-2-resources, cradle-2-cradle;
- investeringsprojecten in windturbineparken, zonne-energieparken, geothermie, getijden-energie en waste-2-energy (fuel, gas, liquified gas, electricity, heat)
- investeringsprojecten in (liquified) biogasproductie, biofuel productie, biobased economy.

Onze aandacht gaat uit naar duurzame oplossingen, vooral wanneer individuele producenten van (nieuwe) technologie geen passende oplossing kunnen bieden. In deze gevallen biedt een compositie van verschillende technologieën vaak de meest duurzame oplossing. Echter de individuele producenten zelf staan te dicht bij hun product en hebben daardoor vaak onvoldoende zicht op samenwerkingsmogelijkheden met andere technologie. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing en CO2 reductie is nog veel succes te behalen met composities.Dan is ondersteuning van de optimalisatie van een businesscase van belang. Daarin ondersteunen wij middels een interdisciplinair samenwerkingsverband van specialisten de klanten om de businesscase te optimaliseren.

Bij projectfinanciering gaat het er altijd om of vooraf aantoonbaar is dat een project ZELF in staat is gedurende de financieringsperiode de financiering (lening en aandeelhouderskapitaal) volledig en zeker terug te verdienen ("LOAN TO VALUE, LTV - Principle").
 
Actueel:


     

 

  

 

 

 

 

 

Vanuit ons MVO Beleid ondersteunen wij ook projecten in de minst ontwikkelde landen. Daarbij maken we gebruik van fondsen, ontwikkelingssamenwerking, organisaties van de Verenigde Naties en NGO's. Onze betrokkenheid betreft projecten in Afrika en Zuidoost Azië.

                 

    

                                    

     

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering