nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ voorjaarsronde 2017 is open van 7 maart tot en met 30 maart 2017 met een budget van € 6 miljard. De SDE+ heeft dit jaar 2 openstellingsrondes; voorjaar en najaar. Het maximum basisbedrag

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Projectmanagement

 
In het kader van Subsidieadvies, Matching & Finance komt veelal de vraag naar voren het projectmanagement te verzorgen van onderhavige projecten.
Vanuit onze organisatie of ons samenwerkingsverband Subsidiepartners verzorgen we graag het projectmanagement van gesubsidieerde projecten.
Doordat wij beschikken over een netwerk van zelfstandige projectmanagers proberen wij met de opdrachtgever het juiste projectteam samen te stellen.
Voorbeelden van projecten zijn:
  • Organisastie Aanbodversterking Binnenstad (OAB) Groningen
  • ESF Europees Sociaal Fonds Projectmanagement
  • Projectmanagement EnergieTransitie Gebouwde Omgeving
  • Projectmanagement CO2 en NOx Reductie Transport en Vervoersector
  • EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Projectmanagement
  • Projectmanagement Investeringsprojecten

 

 
 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering