nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Subsidieadvies

Op het gebied van subsidieadvies adviseert en begeleidt Domus Aegis voornamelijk bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) bij het verwerven van subsidies, fiscaliteiten, kredieten en fondsen. Ondersteuning vindt plaats vanaf de ideeënfase t/m de definitieve afwikkeling en eindcontrole door de subsidieverstrekkers. De bedrijfsfilosofie is het ontzorgen van de klant en het behalen van netto rendement. Binnenhalen en binnenhouden van overheidsfinanciering is onze scoop.

 

In de loop der jaren is de focus van projecten komen te liggen op: Innovatie, Internationalisering en Energie

Ervaring bestaat er binnen het bureau sinds 1989 op het gebied van de volgende subsidie thema's:

 • Investeren
 • Regionaal economisch beleid (EU Structuurfondsen)
 • Innovatie, nieuwe technologie, technologische doorbraakprojecten
 • Energie en Milieu
 • Onderzoek en Ontwikkeling 
 • Scholing
 • Extern Onderzoek en Advies
 • Export, Internationalisering, Opkomende markten 
 • Grensoverschrijdende thematische projecten
 • Plattelandsontwikkeling
 • Recreatie en toerisme 
 • Duurzaamheid en Duurzame energie projecten, Duurzaam renoveren en bouwen.
   
                                                                                  
                 
Domus Aegis werkt collegiaal samen op subsidiegebied met diverse collega adviesbureaus in Nederland en in het buitenland. Zoals LMA | Schoute & Partners.

Onze directeur mr Onno van der Kuip heeft de afgelopen decennia zo veel kennis op het gebied van subsidies opgedaan, dat hij sinds 2001 cursussen verzorgd voor diverse doelgroepen op het gebied van Subsidieherkenning en Subsidiemogelijkheden voor het MKB. Hij doet dit onder meer voor NBA Opleidingen, onderdeel van NBA Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

  Reageren

 


Ons bureau heeft zich o.a. gespecialiseerd in de WBSO (subsidie op de loonkosten van R&D personeel) en subsidies voor (internationale) innovatie samenwerkingsprojecten. Naast de subsidie begeleiden wij ook de totale funding (bank, investeerders, fondsen) voor onze klanten - zie verder onder Matching & Finance.

     "Met de WBSO kunnen ondernemers en zelfstandigen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van medewerkers die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten.In de praktijk betekent dit dat ondernemingen minder loonheffing hoeven af te dragen. Zelfstandigen krijgen een exaftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Daarnaast kunnen ondernemers sinds 2012 profiteren van de RDA Research & Development Aftrek en de al eerder ingevoerde Innovatiebox! Een fors voordeel (80%) in de afdracht winstbelasting zowel voor uitgaven en kosten in een ontwikkelingsproject als de revenuen uit een geslaagd ontwikkelingsproject door omzet en winst te behalen uit de verkoop van de nieuw ontwikkelde producten".

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr Onno Van der Kuip via de helpdesk: stuur een e-mail naar helpdesk@domusaegis.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering