nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Biomassa-energie

Biomassa, reststromen en afval kunnen op verschillende methoden worden
omgezet in bruikbare energievormen:  elektriciteit, warmte en gasvormige
dan wel vloeibare brandstoffen (biofuels). Afhankelijk van de
samenstelling van de input en de gekozen technologie zijn verschillende
opbrengsten te verkrijgen.

Voorbeelden van technieken zijn:

Vergisting
Hierbij wordt organisch afval in een afvalvergister gedaan.
Met toevoeging van warmte en vocht wordt een versneld vergistingsproces
bereikt met als output biogas.
Voorbeelden zijn er op vuilstortplaatsen, bij rioolzuiveringsinstallaties
en bij veeteeltbedrijven.

Vergassing
Hierbij wordt vaste biomassa, zoals hout, verhit op hoge temperatuur
waarbij biogas vrijkomt.

Verbranding
De warmte die vrijkomt bij de verbranding van biomassa en afval wordt met
een stoomturbine omgevormd naar elektriciteit

Biofuels
Door toevoeging van bacteriën of enzymen kunnen plantaardig materialen in
vloeibare brandstoffen worden omgezet in Bio-ethanol.
Door het uitpersen van oliehoudende zaden zoals koolzaad, Jatropha en
zonnebloempitten ontstaat ruwe biodiesel die in een veresteringsproces met
toevoeging van methanol wordt omgezet in Biodiesel.
Door het kraken van de koolwaterstoffen in een zuurstofvrije omgeving door
verhitting (pyrolyse) kunnen biomassa en afvalstromen worden omgezet in
gasvormige of  vloeibare (bio)brandstoffen.
Door het thermisch kraken van koolwaterstoffen kunnen koolstof(verbinding)
houdende reststromen uit de landbouw worden omgezet in de tweede generatie
biodiesel.

Mest vergisting installatie

Nuon's Biomassa vergasser in Buggenum

Verbranding ( waste-to-energy factory Hong Kong)

Bio-ethanol productie

Micro Algen Kweek Photo Biorectors. De Algen dienen als basis voor biodieselproductie.

De Jatropha Curcas plant die groeit in een strook rond de evenaar is ongezond voor mens en dier. Uit de noten wordt olie geperst. Hiervan is Biofuel te maken, zelfs om een vliegtuig te voorzien van brandstof!

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering