nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Energie uit Algen

          

Algen is de verzamelnaam voor een aantal groepen relatief eenvoudige organismen die aan fotosynthese doen,  Algen worden in het algemeen beschouwd als simpele planten, maar behoren ze tot meer dan één rijk, namelijk de planten en de protista.

Algen kunnen zowel eencellige als meercellige organismen zijn en relatief gecompliceerde vormen aannemen zoals zeewier. Algen hebben geen bladeren, wortels, bloemen of andere organische structuren die de hogere planten typeren.

Alle algen hebben hun fotosynthetische structuren afgeleid van de blauwalg (ook wel cyanobacterie) en produceren zuurstof als bijproduct van fotosynthese. Wetenschappelijk schatting is dat algen 73 tot 87 procent van de zuurstof produceren die wereldwijd voor mens en dier ter beschikking staat.

Wereldwijd worden verschillende soorten algen gekweekt; meestal als voedsel.. Voor het gebruik als biobrandstof zijn met name de eencellige microalgen interessant, macro-algen (zoals zeewier zijn minder geschikt. De meeste algen worden gekweekt voor de voedselindustrie.

Micro-algen groeien relatief snel en veel soorten verdubbelen zich minstens één keer per dag. De kweek van algen is zeer intensief en op een relatief klein oppervlakte kan een hoge opbrengst gerealiseerd worden. Er zijn twee gangbare manieren voor het kweken van algen: in open systemen of in gesloten, doorzichtige buizensystemen. Beide manieren hebben voor- en nadelen.

De kweek van algen kost energie. Zo moet bijvoorbeeld het water waarin de algen groeien geroerd worden om het te mengen met zuurstof. Dit mengen kost energie. Algenkweek heeft daardoor in veel gevallen een negatieve energiebalans.

In de industrie worden tientallen soorten algen gebruikt voor het maken van biobrandstoffen. Enkele geschikte algensoorten voor het maken van biobrandstof zijn bijvoorbeeld Chlorella, Botryococcus, Gracilaria  en Sargassum. Veel van deze soorten worden al gekweekt voor gebruik in cosmetische industrie, voor gebruik als vis- en diervoeder en voor de winning van Omega-3 vetzuren. 

Uit de algen worden lipiden gewonnen, die als grondstof gebruikt worden voor de productie van biodiesel. Algen met een hoge concentratie lipiden zijn de meest geschikte algen voor biobrandstofproductie.

Een hectare groene algen produceert jaarlijks zo'n vijftien tot twintig ton biodiesel.

Het Ministerie van Energie in de Verenigde Staten heeft ingeschat, dat een oppervlakte van zo'n 38.000 km2 voldoende is om het gebruik van aardolie in de Verenigde Staten te vervangen door biobrandstof uit algen.

Een nadeel van de productie van biobrandstof uit algen is dat het duur is vergeleken met andere energiebronnen.. Daarnaast is de kweek van algen zeer arbeidsintensief en is veel onderhoud aan de installaties noodzakelijk.

Bedrijven die actief zijn op dit gebied (kweek, bewerkingsproducten, groeisystemen, R&D, etc):

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering