nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Geothermie

Geothermische systemen voor energieopwekking

Geothermische energie maakt gebruik van aardwarmte, het temperatuurverschil tussen het relatief koele aardoppervlak en warmere lagen op grotere diepte. Deze warmte bestaat voor ongeveer 30 procent uit miljarden jaren oude restwarmte, uit de tijd dat de aarde net gevormd was, en voor 70 procent uit energie die vrijkomt bij radioactieve vervalprocessen op grote diepte.

Conventionele geothermische technologie is nog afhankelijk van natuurlijke bronnen van stoom en heet water, zoals geisers. Maar met EGS - enhanced geothermal systems, voorheen ook bekend als 'Hot Dry Rock' : een techniek waarbij water door hete gesteenten in de bodem circuleert, en opborrelende stoom een turbine aandrijft -  kan ook droge ondergrondse hitte worden aangewend. In IJsland is geothermische energieopwekking al jaren gemeengoed:

Overal ter wereld zijn initiatieven op het gebied van geothermie. Op onderstaande kaart zijn de heetste ondergrondse gebieden ter wereld aangegeven. De operationele geothermie centrales hadden in 2010 reeds 8000MWe aan elektrisch opgesteld vermogen en 15000 MWth aan warmte opgesteld vermogen dat baseload jaarlijks wordt aangeboden. Wereldwijd is een groei te zien omdat deze vorm van geothermie is staat is om transitie van kolen- en gasgestookte alsmede kernenergie centrales naar duurzame energie centrales werkelijk mogelijk te maken voor ons nageslacht.

 

Duitsland focust nu vooral op Geothermie vanwege het overheidsbesluit de kerncentrales te ontmantelen. Er dient dus een alternatief te komen. In de duurzame energieproductie mix kijkt het "Bundesverband Geothermie" hierna. Internationaal zijn er nu reeds 65 landen geothermie belangstellenden vanuit de wetenschap, het onderwijs en maatschappelijke organisatie met elkaar verbonden in de IGA, The International Geothermal Association, opgericht in 1988, met momenteel meer dan 5000 leden.

In Nederland worden in de Mijnbouwwet dieptes van meer dan 500 meter bij geothermie aangeduid als diepe geothermie. In de praktijk zal het bijna altijd gaan om dieptes vanaf 1,5 kilometer, omdat vanaf die diepte de warmte veelal direct gebruikt kan worden zonder tussenkomst van warmtepompen. Internationaal worden deze toepassingen aangeduid als ‘Direct Use’. In Nederland kennen we Geothermie platform waar kennis wordt gedeeld.

Van 'ondiep' naar 'diep' worden onderscheiden:

  • Bodemwarmtepompen (meestal individuele woningen/gebouwen)
  • WKO systemen (grotere kantoren en groepen van woningen)
  • Diepe geothermie / Direct Use (collectieve toepassingen zonder warmtepomp zoals woonwijken en kassen)
  • Zeer diepe geothermie en EGS (elektriciteit, industrie en cascade gebruik)

Een van de eerste operationele EGS Geothermie centrales staat in Cornwell, Verenigd Koninkrijk. Binnenkort gaat deze produceren.

 

De kansen in Europa op EGS Geothermie gebied zijn groot. Hieronder een plattegrond met de geschikte warmtes op ultra diep niveau. 

In Europa zijn voldoende mogelijkheden voor EGS Geothermie, zoals uit onderstaande kaart van de Europese Unie blijkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering