nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Restwarmte energie

 
Restwarmte is warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting
Op heel veel plaatsen in de industrie komt warmte vrij die niet gebruikt wordt.
Deze afvalwarmte, of liever gezegd “restwarmte”, wordt dan met koelwater,
koeltorens of luchtkoelers vernietigd. De in een proces vrijkomende warmte moet
immers wel worden afgevoerd. Dit terwijl deze warmte ook nuttig had kunnen worden
gebruikt, waardoor er op fossiele brandstoffen kan worden bespaard.
Hierdoor is men ook minder afhankelijk van de prijzige oliemarkt en vindt er
minder uitstoot van broeikasgassen plaats.
Daarbij komt nog dat bij het afvoeren van warmte ook energie en meestal (duur)
water wordt verbruikt. Daarom moet er naar worden gestreefd om de restwarmte
zoveel mogelijk te benutten.

 

Het zwembad De Boetzelaer in Monster bespaart veel aardgas door het gebruik
van restwarmte van de naastgelegen gaswinning- en gasbehandelinglocatie van de NAM.

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering