nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Waterkracht

Van waterkracht wordt gesproken wanneer er energie wordt ontleend aan water.
Dit kan door het benutten van hoogteverschil of door gebruik te maken van
stroomsnelheid. Bekend zijn de Middeleeuwse watermolens (met waterrad) en de
huidige stuwdammen met hun waterkrachtcentrales, waarin hydraulische turbines
en generatoren de stromingsenergie van water tussen twee punten met een
hoogteverschil omzetten in elektriciteit. Technieken: Peltonturbine,
Francisturbine en Kaplanturbine. Het beperken van schade door cavitatie
(implosie van waterdampbellen zorgen voor schokgolf die schade kan veroorzaken)
is van groots belang bij het hydrodynamisch ontwerp.

Er zijn ook technieken die de getijdenenergie - energie die wordt gewonnen
door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed - of
die golfslagenergie omzetten in elektriciteit. Te noemen zijn vlotters, tapchans
en een oscillerende luchtkolom, gekoppeld aan turbines en generatoren.

Waterkracht Stuwdam Grand Coulee

Een voorbeeld van Golfslag energiewinning

Getijdenenergie van AWS bij Orkney (www.waveswing.com)

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering