nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Windenergie

Wind energie is elektriciteit die met behulp van windturbines wordt gewonnen.
De opbrengst van een windturbine hangt af van een aantal factoren:

 •  de windsnelheid: het afgegeven vermogen is evenredig met de derde macht
  van de windsnelheid.
 • de plaats waar de turbine staat: aan de kust en vooral boven open
  zee waait het meestal harder dan diep landinwaarts;
 • het deel van de tijd waarin de turbine kan draaien: een windmolen gaat
  draaien vanaf windkracht 2-3 en wordt stilgezet boven windkracht 10
  (afhankelijk van het type) om overbelasting te voorkomen.
 • het rotoroppervlak: hoe groter de bladen, des te hoger de energieopbrengst.
 • de hoogte van de turbine: op grotere hoogte waait het doorgaans harder,
  maar landinwaarts is de windsnelheid overdag onder ongeveer 90 meter
  gemiddeld hoger dan daarboven.
 • de tijd van de dag: boven land waait het overdag tot een hoogte van
  ongeveer 90 meter gemiddeld harder dan 's nachts;
 • het seizoen: in de winter waait het gemiddeld harder dan in de zomer.

De windenergiewet van Betz zegt dat onafhankelijk van de windsnelheid maximaal
59% van de kinetische energie aan een luchtstroom kan worden onttrokken.
Het maximale elektrische vermogen van een windmolen, het nominale vermogen,
wordt dus begrensd door de energiewet van Betz en de ontwerpeigenschappen
van de molen.
Een windturbine kan echter door de variabele wind niet voortdurend het nominale
vermogen leveren. Doorgaans heeft een windturbine tussen de 1500 en 2300
vollasturen per jaar. Op zee is dit meer.

Domus Aegis is onder meer actief voor de klanten van The Wind Factory.

Energie Campus HAW Hamburg

Wereldwijd is Duitsland het land met de meeste kennis op het gebied van Windenergie. In augustus 2012 is de start gegeven van de oprichting van een Energie Campus op het terrein van de Hochschule fur Angewandte Wissenschaften (HAW Hamburg) in Hamburg-Bergedorf. In 2013 begint de bouw van het onderzoeks- en opleidingslaboratorium voor windenergie en intelligente smart grids. De Energie Campus richt het Competence Center voor hernieuwbare energie en energie-efficiency (CC4E) van de HAW Hamburg op. Doel is om de overdracht van technologie en kennis tussen de wetenschap en het bedrijfsleven in Hamburg te versterken.

De Duitse overheid ondersteunt het project met 3,7 miljoen euro. De overige benodigde 3,1 miljoen euro komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Voor meer info, klik hier voor de powerpoint van de kickoff meeting.

 

Wind op land:

Wind op zee

Diverse kleinere systemen:

   

    

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering