nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Zonne-energie

De zon is onze bron....

De energie die de zon uitstraalt ontstaat door kernfusie.
De atmosfeer en de magnetosfeer (het magnetisch veld van de aarde)
beschermen het leven op aarde tegen het grootste deel van de schadelijke
straling die de zon naast licht en warmte eveneens uitstraalt.
De hoeveelheid energie die de aarde per dag bereikt, is meer dan 9000 keer
groter dan de energiebehoefte van alle 6,5 miljard aardbewoners samen.

De fossiele brandstoffen aardolie, aardgas en steenkool zijn eigenlijk
afgeleide vormen van zonne-energie. Ze werden gevormd uit de restanten van
levende wezens in het geologisch verleden; allemaal ondersteund door
fotosynthese.
De snelheid waarmee de mensheid nu deze bronnen momenteel verbruikt wordt
echter bij lange na niet bijgehouden door de snelheid waarmee door
fotosynthese nieuwe organische brandstoffen worden aangemaakt.
Ook waterkracht is eigenlijk een vorm van zonne-energie: het water verdampt
door zonnewarmte, wordt door wind (ook een gevolg van temperatuurverschillen)
omhoog getransporteerd, valt als regen weer op een berg of hoogte en de
potentiële zwaartekrachtenergie van de massa van het water wordt als
elektriciteit weer teruggewonnen bij het naar een lager niveau vallen
of - stromen.
Ook windenergie bestaat eigenlijk alleen bij de gratie van door de
zonnewarmte opgewekte temperatuurverschillen.

Kortom, de zon is onze echte bron van energie.

Met zonne-energie bedoelen we de technologie van het zelf opwekken van
energie direct vanuit van zonlicht. Voorbeelden van toepassingen zijn:

  • Zonneboilers of zonnecollectoren, die zonlicht gebruiken om water te verwarmen
  • Photovoltaïsche (PV) zonnepanelen, die zonlicht omzetten in elektriciteit
  • Zonthermische krachtcentrales, zogenaamde geconcentreerde zonne-energie (CPS), waarbij het zonlicht door middel van spiegels samengebracht wordt op een klein oppervlak, waar een hoge temperatuur ontstaat;
  • Zonnetoren, die 20 tot 24 uur per dag stroom levert door lucht te laten verwarmen
    door de zonneradiatie
  • Zonne schotels, die zonlicht omzetten in elektriciteit

Domus Aegis verzorgt de subsidies onder meer voor projecten van The Sun Factory en Proces

 

Zonneboilers op daken in Nederlandse nieuwbouwwijk

PV zonnepanelen op dak van bedrijfshal

Zonthermische Krachtcentrale: Concentrated Solar Power (CPS)  in Spanje.

10kW schotel zonne energie in Spanje, Expo Sevilla 2004 

CSP: Stirling Solar Dish Engine - Stirling Energy Systems

Projectie van de ZONNETOREN van 400 MWe. Momenteel werkt onze klant PROCES tezamen met de oorspronkelijke Duitse ontwerper aan een demonstratieproject. Domus Aegis begeleidt de subsidies en funding. 

Bijzondere ontwikkeling verder is die van de Dye Sensitised Thin Film solar cells, extreem lichtgewicht en duurzame en flexibele zonnecellen, ontwikkeld door de Zwitser Graetzel in 1988, doorontwikkeld door Konarka Technologies met hulp van Siemens. Het in Wales gevestigde bedrijf G24Innovations heeft in 2006 de productielicentie verworven voor Europa. De in 2007 gebouwde fabriek in Cardiff is ook bijzonder. De energievoorziening vindt plaats door een mix van alleen maar duurzame energiebronnen. Centraal staat bij dit bedrijf: "sustainability".

 

G24Innovations kwam in augustus 2008 in het nieuws door de toetreding tot diens Raad van Commissarissen van voormalig ABN-AMRO CEO Rijkman Groenink. Zijn commissariaat is gekoppeld aan de investering in G24i door de Nederlander Marcel van Poecke, die voor verkoop van het door hem opgerichte oliebedrijf PetroPlus meer dan 200 miljoen euro cashte.

Er zijn in toenemende make diverse toepassingen van zonne-energie in producten. Voorbeelden hieronder:

een volledig op zonne energie lopende speedboot, de Czeers Mk I.

Veerboot in Sydney van Solar Sailor.

 De zon-PV rugzak....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering