nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Horizon 2020

Horizon 2020 is het Europees programma voor de periode 2014 - 2020 om de concurrentiekracht van de EU te versterken door wetenschap en innovatie te stimuleren.

Hieronder een overzicht van de vele mogelijkheden binnen de verschillende Horizon-onderdelen met tussen haakjes het tenderbudget 2015 (meerdere calls per jaar!):

I. Excellent Science

 • European Research Council (ERC) - € 1665 miljoen
 • Marie Skłodowska-Curie - € 745 miljoen
 • Future and Emerging Technologies (FET) - € 285 miljoen
 • Research infrastructures - 304 miljoen

II. Industrial Leadership

 • Information- and Communication Technologies - € 733 miljoen
 • Nanotechnologies, Advanced materials, Biotechnology, Advanced manufacturing and Processing  - €  504 miljoen
 • Space - € 108 miljoen
 • Innovation in SMEs -  € 30 miljoen
 • Access to Risk Finance


III. Societal Challenges

 • Health, demographic change and wellbeing - € 267 miljoen
 • Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy  - € 197,5 miljoen
 • Secure, Clean and Efficient Energy - € 596 miljoen
 • Smart, Green and Integrated Transport - € 253 miljoen
 • Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials - € 343 miljoen
 • Inclusive, Innovative and Reflective societies - €123 miljoen
 • Secure Societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens - € 196 miljoen


Cross-cutting issues

 • Fast Track To Innovation - € 100 miljoen
 • Spreading excellence and widening participation - € 65,3 miljoen
 • Science with and for Society - € 46,7 miljoen.

 

Horizon 2020 financiert vooral onderzoeks- en innovatieprojecten, zowel kleinschalige als grootschalige. Soms wordt specifiek gevraagd om deelname van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarnaast is er financiering voor programma ondersteunende projecten zoals het organiseren van een evenement of het schrijven van een onderzoeksagenda. Tenslotte ondersteunt Horizon 2020 innovatiegericht inkopen en afstemming van nationale onderzoeksprogramma’s. De verschillende projectvormen worden als volgt afgekort:

 • R&I  - Research and Innovation Action - onderzoeksproject met mogelijke innovatie-elementen
 • INNOVATION  - innovatieproject (demo, pilot, market replication)
 • SME  - MKB instrument - innovatieproject door het MKB
 • FTI - Fast Track 2 Innovation - innovatieproject
 • CSA - coordination & support action  - ondersteunende activiteiten
 • PCP - PreCommercial Procurement - aanbesteden van onderzoek en innovatie
 • PPI - Public Procurement of Innovation - aanbesteden van innovatieve producten of diensten
 • ERA-NET - afstemming nationale onderzoeksprogramma's.

 

Fast Track to Innovation (pilot)

Fast Track to Innovation (FTI) is een nieuw deelprogramma dat in 2015 van start gaat. Het call-budget bedraagt € 100 miljoen voor 2015.
FTI financiert samenwerkingsprojecten (innovation actions) die een veelbelovend idee marktrijp maken. Uniek is dat FTI open staat voor elk projectidee (‘bottom-up’) zolang er een goede business case is. De subsidie per project bedraagt maximaal 3 miljoen euro voor maximaal 5 partners. Daarin moeten bedrijven een meerderheidsaandeel hebben.

Sluitingsdata 2015:

 • 29 april 2015
 • 1 september 2015
 • 1 december 2015

 

 

Nieuw in het Europese innovatieprogramma sinds 2014 is een Speciaal MKB Instrument:

SME (MKB) Instrument

Het mkb-instrument (SME instrument) van Horizon 2020 is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten.

Het mkb-instrument zet de Europese Commissie (EC) in binnen de pijlers industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen. In 2014 investeert de EC 5% van het budget. Elke maatschappelijke uitdaging of sleuteltechnologie heeft een thematische visie bepaald waarbinnen projectaanvragen moeten passen.Maatschappelijke uitdagingen (Societal Challenges) heeft als doel oplossingen vinden voor grote maatschappelijke vraagstukken. De oplossing moet komen door een multidisciplinaire en integrale aanpak.

Het gaat om de volgende uitdagingen:


Het SME instrument bestaat uit 3 fases: 

 • Fase 1: Haalbaarheidsstudie
 • Bijdrage:  +/- €50.000
  Duur 6 maanden
 • Fase 2: R&D / demonstratie
  Bijdrage:  € 0,5 tot € 2,5 miljoen, maximaal 70%
  Duur 12-24 maanden
 • Fase 3: Commercialisatie (geen subsidie)

Voor elke fase kunt u een projectaanvraag indienen. Dat kan op elk moment.

Het mkb-instrument werkt met een continu open oproep. Deze oproep heeft 4 deadlines (cut off dates) per jaar voor fase 1 en 2. in 2015:

 • 18 maart 2015
 • 17 juni 2015
 • 17 september 2015
 • 16 december 2015

Een bedrijf kan maximaal één keer per jaar indienen. Dat doet u individueel, eventueel samen met andere mkb-bedrijven als partner. Andere organisaties zoals kennisinstellingen kunnen alleen via onder aanneming meedoen.

Beoordeling van de projectaanvraag

De beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 4 punten:
•    Excellentie van de innovatie (met benodigd risico)
•    Commercieel potentieel (de business case)
•    Economische impact
•    De potentie van het team om doelen te bereiken

 

EUROPEAN COMMISSION -  SME INSTRUMENT HORIZON 2020

 

 

Horizon 2020 Budget voor Energieprojecten

Op gebied van energie is een budget beschikbaar van ongeveer 5,5 miljard euro, voor ontwikkeling van nieuwe energiesystemen en het oplossen van niet-technologische energieproblemen.

 

 

In het energieprogramma SECURE, CLEAN & EFFICIENT ENERGY (SCEE) zijn er 3 werkprogramma's :

1. SMART CITIES & COMMUNITIES (SCC) 

2. ENERGY EFFICIENCY (EE)

3. COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY (LCE)

Het SCEE heeft in 2014 een zgn. call budget van 607 miljoen euro en daarnaast een 60 miljoen euro budget voor de Joint Technology Initiative (JTI) Fuel Cell & Hydrogen (FCH) en in 2015 worden deze budgetten verhoogd naar 647 miljoen euro resp. 70,5 miljoen euro.

De Europese Commissie ondersteunt projecten breed: vanaf ontwikkeling tot en met marktvoorbereiding en beleidsaanpassing van overheden. Het besef is aanwezig dat nieuwe energiesystemen dienen te concurreren met systemen die de markt momenteel beheersen en met infrastructuur die al is afgeschreven.

Interessante calls waar Domus Aegis met haar klanten zich mee bezig houdt zijn de volgende:

 

ENERGY EFFICIENCY - EE 13 - Technologie voor warmte- en koudenetten.

- In 2014 en 2015 doet de Europese Commissie een oproep voor projectvoorstellen die zorgen voor verlaging van de kosten en verhoging van het energetisch rendement van warmte- en koudenetten. Aandacht is er voor de klant (denk aan introductie van slimme meters), warmte- en koudeproductie en intelligente besturing van netten (gekoppeld met de besturing van elektriciteitsnetten). Voor de productie van warmte ligt de focus op netten met meerdere en diverse warmtebronnen en integratie met duurzame energie.

Projectvoorstellen dienen een of meerdere van onderstaande items te omvatten:

1. ontwikkeling, demonstratie en ingebruikname van een nieuwe generatie warmte- en koude netten;

2. methode om warmteverliezen te verminderen;

3. slim netbeheer;

4. nieuwe oplossingen voor warmteterugwinning op lage temperatuur.

De call deadline: 10 juni 2015.

 

ENERGIE EFFICIENCY - EE 14 - Wegnemen van marktbelemmeringen voor warmte en koude.

- In 2014 en 2015 doet de Europese Commissie een oproep aan consortia van relevante marktpartijen, zoals de industrie die hernieuwbare warmte en koude alsmede restwarmte gaat benutten, niet technische en wettelijke belemmeringen voor ontwikkeling van effectieve warmte- en koudesystemen vallen ook onder deze call.

De call deadline : 10 juni 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering