nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Innovatie en Beleid

Domus Aegis komt wekelijks in aanraking met innovaties, met ideeën, onderzoeksprojecten, productontwikkeling, procesvernieuwing, nieuwe diensten of nieuwe installaties, machines en producten die toegepast gaan worden. Hiervoor regelen wij de subsidies en desgewenst samen met onze netwerkpartners de totale projectfunding.

               

Overheden stimuleren innovatie omdat dit goed is voor de economie en de inkomsten voor de staatskas. In Nederland is ter stimulering van Innovatie een zogenaamd Innovatieplatform opgezet. Deze heeft op 30 juni 2010 een toekomstagenda uitgebracht: de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) 2011 - 2020: Nederland moet terugkeren in de wereldtop van kennis en innovatielanden. Dat is de ambitie van de Nederlandse politiek. Dat is ook het streven van de "KIA-coalitie", een verbond van werkgevers- en werknemersverenigingen en organisaties uit de kenniswereld. Gezamenlijk wil men voor de periode 2011 tot 2020 een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda maken voor Nederland.  Daarmee sluit men aan bij de 2020-ambities van de Europese Commissie (2010) en de Concurrentiekrachtagenda van het tweede Innovatieplatform (2010). Onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemen zijn centrale voorwaarden voor een economisch en sociaal welvarend Nederland en Europa. Het Nederlandse onderwijs, onderzoek en de Nederlandse innovatieve bedrijven en instellingen moeten zich kunnen meten met de beste op de wereld.

SBIR: Technologie zoekt ondernemer

Op 13 maart 2012.presenteerde TNO wederom 20 nieuwe productideeën. TNO biedt deze ideeën aan in het kader van het TNO Small Business Innovation Research Programme (SBIR). Met dit programma worden ondernemers uitgedaagd om de ideeën te benutten door ze verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen.Er werden 20 innovatieve productideeën gepresenteerd voor een zaal vol MKB’ers. Ondernemers krijgen de kans om de voor hun interessante ideeën naar de markt te brengen. De interesse voor de productinnovaties van TNO is groot. Waren er vorig jaar nog 250 deelnemers, dit jaar telde de zaal ruim 450 ondernemers.Vanzelfsprekend was Domus Aegis van de partij.

Topsectoren

Gezamenlijk wil men voor de periode 2011 tot 2020 een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda maken voor Nederland. Dit heeft geresulteerd in het Topsectorenbeleid, inmiddels zijn de negen topsectoren uitgebreid tot 12:

Investeren in topsectoren

Nederland is een welvarend land. Welvaart die we voor een groot deel te danken hebben aan onze ondernemerszin, handelsgeest en ons vermogen om te innoveren. Deze voorspoed is niet vanzelfsprekend. Maatschappelijke en (financieel-)economische uitdagingen op nationaal en internationaal niveau vragen beleid dat onze vernieuwingskracht en ondernemerszin ruim baan geeft. Daarom heeft het kabinet in februari 2011 een nieuw bedrijvenbeleid ingezet.
 
Uitgangspunt is dat de overheid niet stuurt met regels en subsidies, maar Nederlandse bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren. Want niet de overheid, maar ondernemers benutten economische kansen en creëren daarmee economische groei, werkgelegenheid en welvaart.
 
Het nieuwe beleid betekent:
(i) minder subsidies in ruil voor lagere belastingen,
(ii) minder en eenvoudiger regels,
(iii) ruimere toegang tot bedrijfsfinanciering,
(iv) betere benutting van de kennisinfrastructuur door het bedrijfsleven, (v) betere aansluiting van fiscaliteit, onderwijs en diplomatie op de behoefte van het bedrijfsleven.
 
Het kabinet heeft ondernemers en onderzoekers uit negen topsectoren van de Nederlandse economie gevraagd om concrete voorstellen te doen die de Nederlandse concurrentiekracht versterken. Het kabinet is enthousiast over de ideeën en voorstellen.
 
In april 2012 hebben het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid de innovatiecontracten getekend, waarmee in 2012 ongeveer €2,8 miljard beschikbaar komt voor onderzoek en ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten in de topsectoren van de economie. Het bedrijfsleven draagt hieraan €1,8 miljard bij, de overheid €1 miljard via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de instituten voor toegepaste kennis (TNO, DLO, ECN, NLR, Marin en Deltares). Samen met de nieuwe belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling(RDA), het innovatiefonds MKB+ en andere maatregelen loopt de bijdrage van de overheid op tot meer dan €2 miljard in 2015.
Deze topsectoren zijn (subsidiebudget in € miljoenen in 2012 en 2013):
 
1.   Tuinbouw en uitgangsmaterialen (€ 63M in 2012, € 64M in 2013)
2.   Water (€ 46M in 2012, € 40M in 2013)
3.   AgroFood (€ 72M in 2012, € 72M in 2013)
4.   Life Sciences & Health (€ 195M in 2012, € 168M in 2013)
5.   Chemie (€66M in 2012, € 58M in 2013)
6.   Bio Based Economy (€ 62M in 2012, € 63M in 2013)
7.   Energie (€ 166M in 2012, € 154M in 2013)
8.   High Tech systemen en materialen en nanotechnologie (€ 207 in 2012, € 199M in 2013)
9.   ICT (€ 20M in 2012, €12M in 2013)
10. Logistiek (€ 15M in 2012, € 16M in 2013)
11. Creatieve sector (€10M in 2012, € 10M in 2013)
12. Overig (€ 121M in 2012, € 123M in 2013)
 
Het topsectorenbeleid is een antwoord op de voorstellen van de topteams en tegelijkertijd een aanbod en uitnodiging aan de topsectoren om - samen met het kabinet - de ingezette koers naar de top krachtig en met ambitie voort te zetten. En die ambitie is:
 
1) Nederland in de top 5 van kenniseconomieën in de wereld (in 2020);
 
2) Stijging van de Nederlandse R&D-inspanningen naar 2,5% van het BBP (in 2020);
 
3) Topconsortia voor Kennis en Innovatie waarin publieke en private partijen participeren voor meer dan € 500 miljoen waarvan tenminste 40% gefinancierd door het bedrijfsleven (in 2015).
 
 

Innovatie loont

Een mooi actueel voorbeeld van het belang van innovatie is het verhaal van de Silicon Valley internet ondernemer Elon Musk. Hij heeft zijn internetbedrijf PayPal verkocht voor 1,5 miljard dollar en is mede-oprichter van het nieuwe automobielbedrijf TESLA. Hij wil dat het gewoon wordt dat auto's elektrisch worden aangedreven en niet meer worden voorzien van verbrandingsmotoren vanwege het milieu. Onlangs is de high tech productiehal van TESLA geopend, waar nu de MODEL S van de band rolt. Deze auto zal het Nederlandse straatbeeld in 2013 gaan verrijken. Klik hier voor een impressie van het hoe en waarom van deze innovatie. De Europese distributie vindt overigens vanuit Tilburg, Nederland plaats.

 

 TESLA MODEL S

 

Een ander voorbeeld van innovatie is te zien in onderstaande film van A.P. Moller - MAERSK Group. Deze Deense onderneming is bekend vanwege het wereldwijde containervervoer. Waar u wellicht minder bij stil staat is dat dit bedrijf continue innoveert in haar schepen en de bouw van schepen en technologie. Het bedrijf heeft een sterke focus op duurzaamheid. Het gaat altijd om "Thinking Outside The Box" wil MAERSK marktleider in scheepsinnovatie blijven. Dat doet zij vanuit haar divisie MCI - MAERSK Container Industry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering