nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Ons Netwerk

Domus Aegis maakt gebruik van een breed netwerk van organisaties om haar activiteiten uit te voeren. Hieronder een overzicht van organisaties waarmee frequent contacten worden onderhouden.

Ministerie van Economische Zakende EVD

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse ambassades in het buitenland

Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, de FMO

AgentschapNL , Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,

VNO NCW, MKB Nederland, Europese Federatie van Ondernemingen - BUSINESS EUROPE, Europese MKB Associatie UEAPME, CEEP, Enterprise Europe Network

UMU - UNION MITTELSTÄNDISCHER UNTERNEHMEN e.V,

European Council of Real Estate Professionals (CEPI)

De Kamer van KoophandelBilaterale Kamers van Koophandel

ICC - International Chamber of Commerce, ICC Nederland, World Trade Organization

Het Samenwerkingsverband Noord Nederland

De Nederlandsche Bank, de Europese Centrale Bank, SNB, de Federal Reserve, Bank for International Settlements BIS, SWIFT, Euroclear

De Europese CommissieDG Milieu, DG Energie en Transport , DG Regionaal Beleid, DG OnderzoekOLAF, ENPI - Euro Mediterranean Cooperation

De Europese Investeringsbank

Asian Development Bank, African Development Bank, Islamic Development Bank, Inter-American Development Bank IDB, Multilateral Investment Fund MIF, Inter-American Investment Corporation ICC, Development Bank of Latin America CAF

De Verenigde Naties, Millennium Goals Programme 'End Poverty 2015',

de Wereldbank, IBRD, IDA, het Internationaal Monetair Fonds (IMF),

EWEA - Europese Windenergie Associatie,  International Solar Energy Society ISES, Algae Biomass Association, European Biomass Association,

International Water Association, Waterforum, International Maritime Organization IMO, The International Chamber of Shipping, The European Water Plaftorm, MVO Nederland, The Lightning Association

Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG, NICIS Institute,  URB ACT Sustainable Urban Development, G32 Stedennetwerk, EUROCITIES, Stedenbanden,

International Capital Market Association ICMA, WTC Organization

World Gold Council, The London Bullion Market Association

American Appraisal Associates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering