nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Team Energy B2B

      

Domus Aegis BV heeft in 2011 met 6 andere bedrijven een cooperatieve vereniging opgericht onder de naam TEAM ENERGY B2B. We spelen daarmee in op een groeiende marktvraag, niet alleen in Nederland maar ook over onze landsgrenzen.

Team Energy B2B is een coöperatieve onderneming van, voor en door MKB ondernemers. Team Energy B2B richt zich op Nederland en Noord-Duitsland en ondersteunt initiatieven, die er in de markt opkomen om zelf aan de slag te gaan met duurzame energie. Daarbij betrekken wij onze leveranciers van energie, duurzame energieproducenten, energieafnemers, onze intermediairs of handelspartners. 

Zonder kapitaal lukt dit natuurlijk niet. Geld = Energie. Daarom hebben wij ook er voor gezorgd dat de financiering van duurzame projecten geregeld worden via de kapitaalmarkt. Mochten er subsidies beschikbaar zijn, ontzorgen wij ook onze klant. Zodat onze klant zich volledig kan focussen op zijn energieproject en/of investeringsproject:

MEER ENERGIE VOOR ONDERNEMERS

In toenemende mate krijgen wij vragen van MKB ondernemers omtrent alternatieven voor bankfinanciering. Investeringen in gebouwen, energiebesparing en duurzame energie vergen nu eenmaal kapitaal. De focus van ondernemers in Europa voor financiering ligt vooral op banken en niet op de kapitaalmarkt, waar institutionele beleggers (pensioenfondsen, family offices, verzekeraarsfondsen, private fondsen) en private investeerders op zoek zijn naar beleggingsprojecten om hun kapitaal tegen een zekere vergoeding ter beschikking te stellen. In de USA is de focus juist op deze kapitaalmarkt, die vele malen groter is dan de bancaire markt. Bovendien wordt risico genomen door beleggers, terwijl banken hun eigen verdienmodel nastreven, op basis van verstrekte zekerheden.

Team Energy B2B heeft voor deze toenemende vraag naar alternatieven een nieuwe dienst ontwikkeld, waarin een project wordt doorgelicht op mogelijkheden voor alternatieve financiering. Denk aan Crowdfunding, Private investeerders, institutionele beleggers. Nadruk ligt op bedrijfseconomisch en juridisch advies ten aanzien van de businesscase. Heeft het project een goed verdienmodel? Meer informatie: stuur een mail naar onderstaand emailadres.

 

Energie van ons allemaal. Dat is de essentie van Team Energy B2B. Dat betekent voor ons niet alleen dicht bij de klant staan, maar ook met onze klanten en relaties bouwen aan partnerschappen als het gaat om duurzame energie produceren, energie besparen, leveren en afnemen. Onze rol is het ontzorgen van onze klant op het gebied van energie. Samenwerken voor synergie is onze focus.

Team Energy B2B voorziet een toekomst met transitie van centrale (fossiele) energieproductie naar lokale duurzame energie productie. Wij spelen hier nu reeds op in door begeleiding van alle lokale actoren en schakels, die nodig zijn bij het lokaal coöperatief ondernemen in energie. Wij bieden ondersteuning door het beschikbaar stellen van kennis, ondersteunen bij de benodigde opzet van organisatiestructuur en technische infrastructuur (systemen en processen). Door onze brede energie dienstverlening willen wij bereiken dat lokale energie productie de toekomstige energie standaard wordt.

Onze kernwaarden
-          Business-to-business
-          Coöperatief samenwerken
-          Kenniscentrum
-          Creatief en flexibel
-          Denken in oplossingen
-          Ontzorgen

Visie               

Transitie van centrale energieproductie naar lokale duurzame energieproductie uit verschillende duurzame bronnen zoals zon, wind, (rest)warmte, biomassa en aardwarmte. Dit vereist een bewuste en actieve houding van energieleveranciers en afnemers. Hun onderlinge relatie gaat in de toekomst veranderen. Energie wordt een echte Business Issue! De afnemers worden steeds vaker direct betrokken bij het besparen en het lokaal produceren van energie. De leveranciers krijgen steeds meer een rol als dienstverlener en komen daardoor dichter bij hun klanten te staan. Er zullen nieuwe decentrale duurzame energiebedrijven de markt betreden. Vanwege schaalvoordelen, risicomanagement en financieringsbehoefte is samenwerking tussen de partijen van groot belang. Coöperatief samenwerken heeft de toekomst. Zeker in 2012, het jaar dat de Verenigde Naties heeft uitgeroepen als Jaar van de Coöperatie.

Missie

Wij willen in 2020 het kenniscentrum zijn voor maatschappelijk bewuste energieafnemers en voor het realiseren van lokale duurzame energie productie, en het opzetten van lokale coöperaties, waarin de energiebedrijven, leveranciers, financiers en eindafnemers samenwerken om nieuwe en betere manieren te vinden voor het efficiënt en effectief produceren en verbruiken van duurzame energie.

Organisatie

Meedenken, mee-ondernemen en ontzorgen, dat zijn de uitgangspunten van de "Team Energy B2B aanpak". Omdat ons bedrijf relatief klein en onafhankelijk is, is een complexe en logge rangorde ons vreemd. Het resultaat: kordate beslissingen, real time informatie, flexibel inspelen op marktontwikkelingen en uiteindelijk scherpe tarieven. De overstap naar duurzame energie regelen wij voor u zonder dat u er iets van merkt. Energieoplossingen die naadloos aansluiten bij uw bedrijf, is onze belofte aan u.

We doen dit met een team van 7 professionals en een netwerk van accountmanagers voor productadvies op maat en deskundigen specifiek voor diverse marktsegmenten. In ons Competence Center (kenniscentrum) wordt alle kennis gebundeld. Al onze activiteiten worden uitgevoerd ten behoeve van het energieproces en klantproces. Kortom, een hecht team van mensen die hetzelfde doel nastreven: bedrijven en organisaties ondersteunen bij energievraagstukken teneinde op de energiekosten te besparen, qua inkoop, gedrag en energie investeringen alsook duurzaam eigen energieproductie te genereren voor de eigen energiebehoefte.

Voor energie investeringen, denkt u bijvoorbeeld aan LED verlichting, aardwarmte, zonnedaken ter vervanging van asbestdaken, elektrische auto's en laadpalen, zonthermie met absorptietechnologie voor het verwarmen en koelen van bedrijfspanden met inzet van de zon, energiemanamagementsystemen. Investeringen die lonen en die de overheid stimuleert met een fiscale subsidie van 41,5%. Domus Aegis ontzorgt de ondernemers met het aanvragen hiervan. 

Onze omgeving voor synergie:

Eindafnemers  
       -      Ondernemers in het MKB: kleinverbruik en groot zakelijk
       -      Non-profit organisaties: kleinverbruik en groot zakelijk
 
Collectieven
-          Parkmanagement bedrijventerreinen
-          Coöperatieve inkoopcombinaties
-          Franchise organisaties, vrijwillige filiaalbedrijven
-          Grootwinkelbedrijven (filiaalbedrijven)
-          Branche-organisaties
-          Lokale ondernemersorganisaties
 

Lokale producenten       

 

-          Duurzame opwekking van elektriciteit (met zon-PV, windturbines, zuiveringsinstallaties, waterkracht)

-          Duurzame opwekking van groen gas (met vergisting, biomassavergassing, e.d.)

-          Duurzame opwekking van warmte en WKK (geothermie, AVI, biomassa, allesvergisting, zonthermie)

 

Energieleveranciers
 
-          Leveranciers van elektriciteit, gas en warmte
 
Facilitaire dienstverleners
-          Energiemanagement , Meetdiensten, Operationeel management, Financiële administratie, facturatie
-          Doorlichting / Energiescan, Energie Advies, Contractmanagement
-          Juridisch en organisatie advies, ondersteuning opzetten lokale energie organisaties

 

Ondernemers in het MKB

Ondernemers in het MKB (90% van alle bedrijven is overigens kleinbedrijf; heeft niet meer dan 10 medewerkers) zijn opzoek naar energieleveranciers, maar kennen de weg onvoldoende in energieland. Wat zijn de voordelen van collectieve inkoop? Waar blijft de energie die in het bedrijf wordt verbruikt? Hoe kan ik besparen? Zou ik zelf ook duurzame energie kunnen opwekken en loont dat? Wat zijn de risico’s? Hoe krijg ik meer zekerheid en minder administratieve rompslomp?

Team Energy B2B vraagt om te starten altijd de basisgegevens van MKB ondernemers over het energieverbruik:

- Betaalt u een voorschot en ontvangt u een jaarnota?
- Heeft uw aansluiting: 
       - een aansluitwaarde elektriciteit < 3 x 80 Ampère
       - een fysieke capaciteit gasaansluiting < 40 m3 per uur
         en is uw stroomverbruik < 100.000 kWh en uw gasverbruik < 170.000 m3 per jaar?
Dan bent u “Kleinverbruiker”. Verbruikt u meer, dan bent u een “Groot Zakelijk Verbruiker”.

 

Ontzorgen van de MKB ondernemer

Team Energy B2B begeleidt de MKB ondernemer bij zijn/haar keuzes voor energiebesparing en voor inkoop van energieleveranciers, het opzetten van collectieve inkoop en opzetten van lokale duurzame energieproductie. Wij denken met de klein zakelijke verbruikers mee en werken met hen aan duurzame relaties. Door te starten met een Energiescan wordt inzicht gegeven in het energieverbruik en de kosten. Met advies wordt op basis van de Energiescan een helder beeld geschetst van welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om meer te besparen een duurzamer verbruik te krijgen.

Groot zakelijke verbruikers of inkoopcollectieven kunnen we ondersteunen met onze in hun zoektocht naar een professionele, betrouwbare en degelijke energieleverancier voor maatwerk, inkoopvoordeel en advies over het vastleggen van inkoopprijzen. We starten altijd met een Energiescan om inzicht te kunnen geven in de huidige situatie van het energieverbruik en de kosten. Door maatwerkadvies kunnen we de klant bijstaan in de vervolgkeuzes in energiebesparing, collectiviteit, inkoop van energielevering, energie-investeringen, subsidies en duurzame energie productie. Focus is om één zakelijk energiecontract op maat en één correcte verzamelfactuur voor alle locaties te leveren.

 

mr Onno van der Kuip

Email:  ovanderkuip@team-energyb2b.nl

Home: www.team-energyb2b.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering