nederlands english deutsch espagne
home | sitemap | contact

subsidieadvies, projectmanagement, marktverkenning, matching, nationaal & internationaal

SDE+ 2017 gaat binnenkort open

De SDE+ najaarsronde 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard.Er zijn weer 3 fasen. In de voorjaarsronde zijn 4.673 aanvragen ingediend voor een totaal budget

sde+ 2017 gaat binnenkort open

Voorbeeldprojecten

Demonstratie Energie Innovatie levert € 1 miljoen DEI subsidie op

Onze klant, AgriComfort uit Joure, heeft de afgelopen 5 jaar een innovatief nieuw integraal koel- en verwarmingssysteem ECO200-Plus ontwikkeld. Daarbij dient de melk als hernieuwbare energiebron. Deze energie innovatie staat op de vooravond van een grootschalige marktintroductie, nationaal en internationaal. Bijkomend milieuvoordeel is dat het integrale systeem de koeling doet zonder gebruik te maken van zware koelmiddelen (HFK-loos koelen). Door deze energie innovatie te demonstreren bij verschillende type melkveehouderijen (groot, klein, carroussel, biologisch, etc) verspreid over het land kan het systeem worden gevalideerd. Validatie van de techniek geschiedt door l'Orel Consultancy, validatie van de melkkwaliteit doet de Wageningen UR. Domus Aegis verzorgt het projectmanagement, na succesvol het subsidieaanvraagproces te hebben afgerond. Het systeem bespaart energie door het integreren van koude- en warmteopwekking en het optimaal benutten van de aanwezige energiebronnen. Daarmee biedt het de mogelijkheid een melkveehouderij 100% energieneutraal te krijgen.

Het HFK-loos koelen speelt in op het wettelijk verbod van verkoop van zware koelmiddelen per 1-1-2020. Er mag vanwege uitfasering dan alleen nog onderhoud worden gepleegd met goedgekeurde gerecyclede koelmiddelen. Het ECO200-Plus systeem maakt op dit moment gebruik van een water-glycol mengsel en is het enige systeem in Nederland en Europa dat voldoet aan de nieuwe internationale (Verdrag van Vancouver) eisen. In de melkveehouderij sector zijn de meeste ondernemers nog niet (volledig) op de hoogte van de nieuwe F-gassen verordening die vanaf 2020 het gebruik van zware koelmiddelen aan banden legt.

Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI), Subsidieregeling Topsector Energieprojecten.

 

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse regering het fundament gelegd voor een nieuw bedrijvenbeleid met speciale aandacht voor negen topsectoren, waarin Nederland internationaal sterk en kansrijk is. Energie is een van deze topsectoren. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid bouwen gezamenlijk aan een economisch sterk en internationaal concurrerend Nederland. Vastgelegd in innovatiecontracten. Op 6 september 2013 is door ruim 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend, met aanbrenging van extra focus in de werkzaamheden van de topsector energie. HIerin is onder meer opgenomen, dat er overheidsmiddelen beschikbaar komen voor een innovatieprogramma voor demonstratieprojecten (= DEI) die gericht zijn op versnelling van commercialisering ten behoeve van de export. Budget 2014: € 25 miljoen, budget 2015: € 35 miljoen, budget 2016: € 45 miljoen en vanaf 2017 een structureel jaarlijks budget van € 50 miljoen. De eerste DEI Tender (4 november 2014) heeft 68 aanvragen opgeleverd, waarvan 13 subsidie hebben gekregen, waaronder dus dit project: "Hernieuwbare Energie Opwekken op de veehouderij, Met HFK-loze Melkkoeling (HEOMM)". 

 

Schoon en duurzaam geproduceerd water voor iedereen

 

Onze klant SolteQ Energy BV, gevestigd op de Watercampus in Leeuwarden, heeft een hydraulische windmolen ontwikkeld, die schoon water (middels omgekeerde osmose) en elektriciteit produceert op een duurzame en economische manier. Voor een kleinschalige proefopstelling is een launching customer in Colombia (het eiland Johnny Cay) gevonden. Dit is met financiële ondersteuning van het Rijksdienst voor Ondernemende Nederland en de gemeente Leeuwarden tot stand gekomen.
Johnny Cay, Colombia, waar het nieuwe integrale systeem water en elektriciteit gaat leveren aan 350.000 dagtoeristen per jaar.

Voor de toetsing en plaatsing van het systeem op Johnny Cay, de ontwikkeling van een educatief centrum hieromheen en de marktbewerking op dit projecte in de regio van Colombia af te zetten heeft RVO een subsidie van €360.000 verleend.In de hele wereld wordt 60% van het drinkwater geproduceerd door middel van reverse osmosis technologieën daarbij wordt voornamelijk gebruik maakt van elektriciteit die met dure fossiele brandstof is opgewekt.Jaarlijks gaat er ruim € 5 miljard om in deze wereldmarkt. Het concept van Solteq Energy zorgt voor een volledig duurzame oplossing die ook nog eens ongeveer de helft goedkoper is. En de gecombineerde water- en elektriciteitsproductie is ook toepasbaar in afgelegen gebieden die geen elektriciteitsnet hebben.

Momenteel ontwikkelt Solteq Energy in een samenwerkingsproject met Hoekstra Suwald Techniek, TU Delft en het Centre of Expertise Water Technologie in Leeuwarden een geintegreerd systeem van de hydraulische windmolen met reverse osmose ontzilting en generatie van elektriciteit. Hiervoor heeft de provincie Friesland €100.000 subsidie verleend vanuit het haar Regionaal Innovatie Progamma.Domus Aegis verzorgt het projectmanagement.

 

Ontwikkeling van nieuwe technologie bij Resato International BV

Onze klant Resato International B.V. is één van de toonaangevende fabrikanten op het gebied van hogedruk techniek, die hogedruk componenten en systemen tot 14.000 bar ontwikkelt. Als resultaat van 25 jaar ervaring is Resato uitgegroeid tot een kenniscentrum voor de ontwikkeling, productie en toepassing van hoge druk componenten en systemen. De producten van Resato worden wereldwijd gedistribueerd via deskundig opgeleide agentschappen. De eigen ontwikkeling en productie zijn de basis voor een unieke formule die de kwaliteit van alle Resato producten waarborgt. Voor de mate van innovativiteit en groei heeft Resato International al diverse prijzen in de macht gesleept. Door deze groei is het noodzakelijk om nieuwe huisvestiging te zoeken. Deze is inmiddels gevonden in Assen. Het aangekochte bestaande pand wordt verbouwd tot een voorbeeld van energiezuinig en duurzaam gebouw (BREAAM-NL-InUse- Very Good). Domus Aegis ondersteunt bij diverse innovatieve en duurzame projecten deze innovatieve onderneming.

 

Ontwikkeling Digitale Video Broadcast Interfacing

Onze klant, Alitronika Digital Video Systems BV in Groningen, hebben wij de afgelopen jaren begeleid met het verkrijgen van subsidies voor haar innovatieprojecten op het gebied van digitale video en transmissie interfacing. Deze projecten hebben  inmiddels allen geleid tot productie en afzet in de professionele, internationale, broadcasting markt. 99% van de omzet betreft afzet buiten Nederland. In ons land bedient Alitronika klanten als Ziggo en KPN. Nieuwe technologie maakt het mogelijk via IP / ethernet storingsvrij televisieuitzendingen te zien.

 

 

Ontwikkeling van nieuwe software principes voor online catalogus met online veilingen

  

Onze klant Catawiki begeleiden wij op het vlak van innovatie. Catawiki is het snelst groeiende online veilinghuis van Europa. Dit draait op een zelf ontwikkeld uniek softwareplatform. Met meer dan 80 wekelijkse veilingen in 45 categorieën en ruim 250.000 geregistreerde gebruikers is Catawiki dé site voor het kopen en verkopen van verzamelobjecten. Op het Catawiki platform staat inmiddels de grootste verzamelaarscatalogus ter wereld. Door deze marktpositie is de onderneming opgevallen bij grote private investeerders. Medio 2014 heeft dat geleid tot een bijdrage van € 10 miljoen van onder meer Accel Partners, dat in het verleden in Facebook, Spotify en Dropbox investeerde. In deze investeringsronde doen ook Project A Ventures (Berlijn), Willem Sijthoff en Arthur Kosten (ex-Booking.com) mee. Catawiki is nu druk op weg naar een wereldmarktpositie.

 

TMI Technologische en Milieu Innovaties

Het ontwikkelingsproject van een Ombouwkit Refit General Aviation Lycoming Motor van onze klant AIS Development B.V. uit Lelystad is gehonoreerd met een TMI subsidie van € 197.986. Met de ontwikkeling van een technisch nieuwe ombouwkit voor kleine vliegtuigen kan de benzinemotor worden omgebouwd naar een (bio)dieselmotor. Diesel is veel beter beschikbaar op de luchthavens en veel goedkoper dan de milieuvervuilende loodhoudende benzine.

 

Het particuliere opleidingsinstituut ACVO B.V.voor praktijkgerichte opleidingen heeft een nieuwe vorm van online dienstverlening ontwikkeld op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen /  ISO26000). Met het product, ISOFASTTRACK, wordt snel en doeltreffend de MVO-situatie van een bedrijf in kaart gebracht en worden verbeterpunten geïnventariseerd. De TMI bijdrage van € 200.000 was zeer welkom.

ACVO is toonaangevend, innovatief en klantgericht. Het biedt een hoogwaardig programma van opleidingen, trainingen en andere vormen van kennisoverdracht. Programma's worden binnen de wettelijke kaders, aangepast aan de wensen en behoeften van relaties. Er wordt uitsluitend gewerkt met ervaren en professionele docenten die de taal spreken van de deelnemers en die actief zijn in de praktijk. Zij werken met praktijkvoorbeelden. ACVO werkt hiervoor samen met andere vooraanstaande opleidingsinstituten, bedrijven en organisaties. ACVO is gevestigd op het Ecopark in Emmeloord in een bijzonder nieuw duurzaam bedrijfspand.

 

Projecten met zon PV en windturbines

Vanaf haar oprichting is Domus Aegis actief met het ontzorgen van investeerders in zon PV en windturbines. Doorgaans verzorgen wij als gemachtigde van A tot Z het subsidie aanvraagproces van de klanten van gespecialiseerde installateurs zoals Hoekstra Suwald Techniek en leveranciers zoals The Sun Factory International en The Wind Factory International. Bijvoorbeeld voor het dak van een supermarkt (ALDI) of een schouwburg, school, schuren van boerderijen en daken van bedrijven, zoals 1 MWP dak of een 1 MWP veldopstelling.

Wind- en Zonneparken

Op het gebied van zon PV en windturbines begeleidt Domus Aegis diverse projecten van windmolenparken en zonne energie parken in Europa en daarbuiten. Een mooi voorbeeld is een zonnepark van 75 MWP in Denemarken (zie foto 3-1-2016 hierboven). Dit is eind 2015 door een van onze klanten gebouwd in slechts 10 weken en op 4 januari 2016 opgeleverd. Dit project is een opmaat voor meer van deze projecten in Denemarken (414,8 MWP) en in de komende jaren ook in Nederland. Doorslaggevend daarbij is de toepassing van titanium nanotechnologie.

Tevens wordt middels een internationaal samenwerkingsverband de totale financiering van deze energieparken geregeld met institutionele beleggers (equityfondsen, pensioenfondsen).

 

Energiebesparing pand Whisper Power te Drachten

   

Whisper Power BV, leverancier van stroomverzorgingssystemen voor maritieme, mobiele en klein- industriele toepassingen, is begin 2009 verhuisd naar een nieuwe locatie.
Voorheen vond de productontwikkeling, fabricage, opslag en distributie plaats op 3 verschillende locaties in Drachten. Nu dus onder één dak. Er is gekozen voor een A lokatie op het nieuw ontwikkelde industrie terrein A-Zeven, gelegen aan de snelweg Groningen - Heerenveen. Op 6500 m2 grond is een pand gebouwd met twee verdiepingen, dat met in totaal 3200 m2 benutbaar vloeroppervlak voldoende ruimte zal bieden voor de toekomst.
Het design is modern van uitstraling met tal van innovatieve en duurzame oplossingen. Alle elektriciteit die wordt opgewekt bij het testen van de generatoren (ca 20 Megawatt) wordt hergebruikt voor de stroomverzorging, verwarming en koeling van het pand. Voor de energie investeringen heeft Domus Aegis de EIA - Energie Investeringsaftrek aanvragen verzorgd. De EIA biedt een extra fiscale aftrek over de investeringskosten op gebied van energiebesparing en toepassing van duurzame energie zoals wind-, zon- en biomassa energieproductie installaties.

 

 

Productontwikkeling en innovaties op gebied van high tech materials, biotechnologie, nanotechnologie, biobased economy, sensortechnologie, water- en energietechnologie, life sciences en productietechnologie

Domus Aegis BV verzorgt voor diverse bedrijven subsidiemanagement voor Onderzoek en Ontwikkeling, Prototyping en Demonstratie projecten van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur en marktontwikkeling.

Klanten zijn onder meer:

 • ACVO BV, Emmeloord 
 • AgriComfort, Joure
 • AIS Development BV, Lelystad
 • AIS Technics BV, Lelystad
 • Alitronika DVS BV, Groningen
 • CRM Excellence BV, Groningen
 • De Mâr BV, Grou
 • Droneview BV, Leeuwarden
 • Dunatec BV, Zwolle
 • Geomaat BV, Groningen
 • Hoekstra Suwâld Techniek BV, Suawoude  
 • HR Wooncomfort BV, Joure 
 • Jac. Knol GWW BV, Akkrum
 • Koning's Technisch Bedrijf BV, Meppel
 • Machinefabriek Rusthoven BV, Groningen
 • Resato International BV, Roden
 • Sloven Architectuur BV, Kerkdriel
 • Solid Movement BV, Drachten
 • Solteq Energy BV, Leeuwarden
 • Symagic, Groningen
 • Syntri BV, Hoogeveen
 • Timmerfabriek Heerenveen, Heerenveen
 • Timmer- en Trappenfabriek Vos Zwolle BV, Zwolle
 • Veolia Transport Nederland, Breda
 • WBC Bouwbedrijf BV, Winterswijk

Software ontwikkeling

Op dit moment verzorgen wij de subsidie aanvragen voor verschillende opdrachtgevers op het gebied van softwareontwikkeling. Een van deze klanten is SYNTRI BV. Syntri levert in eigen beheer ontwikkelde MKB Bedrijfssoftware, ERP en Workflow automatisering. Sterk in onder meer productiebedrijven. Syntri ontwikkelt ook nieuwe software voor klanten. Daarbij wordt ook technisch nieuwe programmatuur ontwikkelt, waarvoor wij de WBSO subsidie regelen. Verder wordt maatwerk ontwikkeld voor klanten. Voor de klanten van Syntri regelen wij de subsidies voor het inhuren van externe specialisten. Naast de ERP tak is er enkele jaren ook een ICT tak actief met specialisten die maatwerk software oplossingen ontwikkelen voor klanten. Nieuw zijn klanten in de dienstverlening, zoals arbodiensten en een scheepsverzekeraar.  

Subsidie aanvragen investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen en renovatie/verbouw van bedrijfsgebouwen.

Op dit moment verzorgen wij de subsidie aanvragen voor verschillende opdrachtgevers die zich vestigen op de nieuwe bedrijfsparken of die nieuwbouw plegen. Deze bedrijven investeren steeds vaker in diverse milieubesparende maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen. Denk hierbij aan het gebruik van een warmtepomp, (led)verlichting, zonne-energie, aardwarmte, Tri-HR glas, Mos-sedem vegitatiedak, afvalwarmteherwinning, etc etc.het gaat vaak om substantiële bedragen.

Daarnaast begeleiden wij renovaties van bedrijfspanden die hun energieverbruik en milieubelasting daarmee fors naar beneden brengen. Hiervoor gelden fiscale subsidies zoals de EnergieInvesteringsaftrek EIA (41,5% in 2015) en Milieu-investeringsaftrek MIA (tot 36% in 2015) en willekeurige milieu afschrijving VAMIL (75% in 2015).

Verder zijn er regionale subsidies zoals de TMI in Flevoland of de Regeling Klimaat in Noord Holland die een subsidie (gift) verstrekken voor investeringen in voorbeeldstellende zeer innovatieve milieubeperkende bedrijfsmiddelen zoals nieuwe combinaties van zonne-energie, bodemwarmte, waterkracht, biomassa en windenergie.

Voorbeelden:

Verbouw en nieuwbouw grafisch bedrijf Probo Sign BV, Dokkum

Nieuwbouw LCW Logistiek Centrum Westpoort, Groningen

Nieuwbouw Multicopy Drukkerij, Drachten

Verbouw Blaauw Woonidee, Jubbega

Nieuwbouw Wiegers Process Innovations, Gorredijk

Verbouw Van der Zee Fashion, Drachten

Nieuwbouw De IJzeren Man BV Dak- en gevelbeplating, Joure

Nieuwbouw Huisartsenpraktijk Ruinen-Pesse BV, Ruinen

  

Gaat u zich vestigen op bijvoorbeeld Leeksterveld, Haarveld Roden, Westpoort Groningen of Drachten A7 Noord ?

Neemt u dan contact op en stuur uw vraag met email naar helpdesk@domusaegis.nl

        

 

 

Full Project Funding vanuit internationale kapitaalmarkt voor investeringsprojecten (vanaf €10 miljoen)

Domus Aegis participeert in een internationaal project funding netwerk, dat klanten begeleidt in het verkrijgen van internationale kapitaalmarkt financiering. In deze markt zijn de actoren onder meer Pensioenfondsen, Family Offices, Equity Fondsen en Private banken met een lange termijn (30 jaar) focus. Dankzij haar participatie kan Domus Aegis klanten vanuit haar afdeling ILS (International Law Services) met juridisch advies bedienen en verbinden aan de adviseurs uit het internationale project funding netwerk. Het netwerk begeleidt alleen klanten wanneer projecten vooraf door de overkoepelende organisaties van de actoren in deze private kapitaalmarkt zijn goedgekeurd en waarvoor het kapitaal is gereserveerd.

Alleen projecten met goede verdienmodellen en een bijdrage aan een betere wereld (denk aan duurzame energie productie, versterking regionale economie, innovatie, technologie van de toekomst, duurzame woningbouw) hebben een slaagkans. De selectie aan de poort is streng. Zowel de klant zelf als het project moeten zich kwalificeren.

Voor meer informatie, stuurt u een email naar helpdesk@domusaegis.nl

 

 

Stimulering van Export

De afzetmarkten voor bedrijven beperken zich door globalisering niet tot het eigen land. Verkoop over de landgrenzen heen (export) is de manier om te groeien. Door de Europese eenwording heeft Nederland niet een markt meer van 16 miljoen consumenten maar van 500 miljoen! Door internet en email is er een wereldeconomie ontstaan die 7 dagen x 24 uur aanwezig is. Internationaal ondernemen hoort hoog op de agenda te staan bij elke zichzelf respecterende ondernemer met producten en of diensten. Overheden stimuleren ondernemers om tot export over te gaan.

Domus Aegis begeleidt diverse ondernemers die zich begeven op buitenlandse markten. Niet alleen markten binnen de Europese Unie maar ook daarbuiten, zoals China, India, Indonesië, en andere Aziatische & Pacific landen, Afrikaanse landen, Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika en het Midden Oosten. Daarbij regelen wij verschillende soorten subsidies en funding.

In diverse buitenlanden zijn ook nationale en regionale subsidies beschikbaar bijvoorbeeld voor investeringen in een nieuw bedrijfspand en de inrichting ervan. Dat begint al vlak over de grens in Duitsland. Is voormalig Oost-Duitsland bijvoorbeeld zijn voor het vestiging van een nieuw bedrijf subsidies tot 50% van de investeringen (tot maximaal EUR 5M) beschikbaar. Domus Aegis heeft een netwerk lokaal om dergelijke subsidies binnen te halen. Ingeval van opkomende markten in Afrikaanse en Aziatische landen zijn veel subsidie beschikbaar vanuit organisaties van de Verenigde Naties, naast de fundingsmogelijkheden van de Nederlandse FMO in Den Haag.

Voor energieprojecten zijn vaak subsidies en groen certificaten beschikbaar in diverse landen. Door gebruik te maken van bestaande internationale netwerken kunnen wij onze klanten ontzorgen.

 

Een vrijblijvend gesprek over de fundingsmogelijkheden van uw project? Bel direct met onze directeur, mr Onno van der Kuip, tel +31 653366885+31 653366885 of email naar: vanderkuip@domusaegis.nl

Think Global, Act Local but also 24H/Day (see timezonesmap below). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domus, Subsidie, subsidies, subsidieadvies, advies, management, financiering, handel, hulp, goed advies, accountants, accountant, geld, energie, duurzaam, van der kuip, Leeksterveld, Haarveld, A7-noord, a7 noord, bedrijventerein, EIA, bedrijvenpark,financiering