Pagina wordt geladen ...
facebook linkedin
Selecteer een land/taal:

Biobased Economy

biobased-economy

In een zogenaamde "biobased economy" vervangen biologische grondstoffen de gebruikelijke fossiele grondstoffen voor het produceren van chemicaliën, materialen, brandstoffen of elektriciteit en warmte. Drijfveren: verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw. De Biobased Economy vervult een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en Europa. Kansen voor samenwerking tussen stakeholders: overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.Nederland is van oudsher sterk in chemie, agrofood en logistiek. Daar liggen in Nederland dan ook de grootste kansen voor de biobased economy. Biomassa bevat chemische bouwstenen die in vele sectoren worden benut. Farma en fine chemicals zijn de waardevolste toepassingen, maar zijn in volume veel kleiner dan materialen of chemicals. De chemie vraagt om vooral C2, C3 en C6 bouwstenen waaruit de meeste chemicals kunnen worden samengesteld. Een biobased economy betekent op termijn een verduurzaming in alle sectoren.

Ontwikkelingen

De laatste jaren worden uit de traditionele landbouwproducten steeds hoogwaardigere chemische bouwstenen en eindproducten gewonnen. Een goed voorbeeld is de suiker- en aardappel­verwer­kende industrie, die tegenwoordig al in staat is om bioplastics te produceren. Het Avantium-project op het Chemelot terrein gaat furanen op basis van biologische grondstoffen produceren. Furanen zijn de bouwstenen voor onder andere PEF, een alternatief voor PET in frisdrankflessen.

Vele industrieën en sectoren zijn bezig te vergroenen en te zoeken naar alternatieven. De veehouderij en varkenssector zijn bijvoorbeeld op zoek naar technieken om hun mest om te zetten in energie en waardevolle mineralen, die als kunstmestvervanger kunnen worden ingezet. De chemie is op zoek naar alternatieve grondstoffen voor chemicaliën uit aardolie, maar dit is vooral voor de lange termijn. De fermentatie-industrie zoekt goedkopere grondstoffen en alternatieven die niet concurreren met voedsel. De papierindustrie is op zoek naar alternatieve vezels, op basis van landbouwreststromen. De verfindustrie is op zoek naar bio-alternatieven voor hun (petro-based) harsen, zo wordt er onderzoek gedaan aan algen. De eerste algen toepassingen zijn inmiddels toegetreden in de markt.

De technologieën die de biobased economy mogelijk maken zijn veelal gebaseerd op gebruikelijke technologieën uit de chemie-, agrarische- en energiesector. De ontwikkeling van deze technolo­gieën is nog in volle gang. Daarbij moet wel onderscheid gemaakt worden in enerzijds het technologieveld 'energie en brandstof' en anderzijds het technologieveld 'chemische stoffen en materialen'. Voor het eerste technologieveld is inmiddels sprake van behoorlijk volwassen toepassingen, echter het verbranden is niet wenselijk, omdat hierbij CO2 en fijnstof vrijkomt, dat in strijd is met goed Klimaatbeleid.

Voor het technologieveld 'chemische stoffen en materialen' is er nog sprake van een grote verscheidenheid aan ontwikkelingen, variërend van laboratorium en pilot plant schaal tot commerciële productie.

Binnenhalen en binnenhouden van subsidies

Domus Aegis ontzorgt haar klanten op gebied van het binnenhalen en binnenhouden van subsidies. Daarnaast verzorgen wij projectmanagement. Op het gebied van internationalering is Domus Aegis actief in marktverkenning en matching.

Informatie aanvragen

Partner logo's
sitemap | contact | cookie instellingen | website ontwerp Webba