Pagina wordt geladen ...
facebook linkedin
Selecteer een land/taal:

Windenergie

Wind energie is elektriciteit die met behulp van windturbines wordt gewonnen.  De opbrengst van een windturbine hangt af van een aantal factoren:

 • De windsnelheid: het afgegeven vermogen is evenredig met de derde macht van de windsnelheid.
 • De plaats waar de turbine staat: aan de kust en vooral boven open zee waait het meestal harder dan diep landinwaarts;
 • Het deel van de tijd waarin de turbine kan draaien: een windmolen gaat  draaien vanaf windkracht 2-3 en wordt stilgezet boven windkracht 10 (afhankelijk van het type) om overbelasting te voorkomen.
 • Het rotoroppervlak: hoe groter de bladen, des te hoger de energieopbrengst.
 • De hoogte van de turbine: op grotere hoogte waait het doorgaans harder, maar landinwaarts is de windsnelheid overdag onder ongeveer 90 meter gemiddeld hoger dan daarboven.
 • De tijd van de dag: boven land waait het overdag tot een hoogte van ongeveer 90 meter gemiddeld harder dan 's nachts;
 • Het seizoen: in de winter waait het gemiddeld harder dan in de zomer.

De windenergiewet van Betz zegt dat onafhankelijk van de windsnelheid maximaal 59% van de kinetische energie aan een luchtstroom kan worden onttrokken. Het maximale elektrische vermogen van een windmolen, het nominale vermogen, wordt dus begrensd door de energiewet van Betz en de ontwerpeigenschappen van de molen. Een windturbine kan echter door de variabele wind niet voortdurend het nominale vermogen leveren. Doorgaans heeft een windturbine tussen de 1500 en 2300 vollasturen per jaar. Op zee is dit meer. Domus Aegis is onder meer actief voor de klanten van The Wind Factory.

Zonne-energie

De energie die de zon uitstraalt ontstaat door kernfusie. De atmosfeer en de magnetosfeer (het magnetisch veld van de aarde) beschermen het leven op aarde tegen het grootste deel van de schadelijke straling die de zon naast licht en warmte eveneens uitstraalt. De hoeveelheid energie die de aarde per dag bereikt, is meer dan 9000 keer groter dan de energiebehoefte van alle 6,5 miljard aardbewoners samen.De fossiele brandstoffen aardolie, aardgas en steenkool zijn eigenlijk afgeleide vormen van zonne-energie. Ze werden gevormd uit de restanten van levende wezens in het geologisch verleden; allemaal ondersteund door fotosynthese. De snelheid waarmee de mensheid nu deze bronnen momenteel verbruikt wordt echter bij lange na niet bijgehouden door de snelheid waarmee door fotosynthese nieuwe organische brandstoffen worden aangemaakt. Ook waterkracht is eigenlijk een vorm van zonne-energie: het water verdampt door zonnewarmte, wordt door wind (ook een gevolg van temperatuurverschillen) omhoog getransporteerd, valt als regen weer op een berg of hoogte en de potentiële zwaartekrachtenergie van de massa van het water wordt als elektriciteit weer teruggewonnen bij het naar een lager niveau vallen of - stromen. Ook windenergie bestaat eigenlijk alleen bij de gratie van door de zonnewarmte opgewekte temperatuurverschillen.Kortom, de zon is onze echte bron van energie.

Met zonne-energie bedoelen we de technologie van het zelf opwekken van energie direct vanuit van zonlicht. Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • Zonneboilers of zonnecollectoren, die zonlicht gebruiken om water te verwarmen
 • Photovoltaïsche (PV) zonnepanelen, die zonlicht omzetten in elektriciteit
 • PVT panelen, die zonlicht omzetten in zowel electriciteit als warmte.
 • Floating Solar Parks, drijvende opstelling voor op het water.
 • Zonthermische krachtcentrales, zogenaamde geconcentreerde zonne-energie (CPS), waarbij het zonlicht door middel van spiegels samengebracht wordt op een klein oppervlak, waar een hoge temperatuur ontstaat;
 • Zonnetoren, die 20 tot 24 uur per dag stroom levert door lucht te laten verwarmen door de zonneradiatie
 • Zonne schotels, die zonlicht omzetten in elektriciteit

Domus Aegis verzorgt de subsidies van diverse solarprojecten in zonrijke gebieden. Daarnaast is Domus Aegis voor de juridische due diligence betrokken bij grote investeringsprojecten in solarfarms in het buitenland.

 

Binnenhalen en binnenhouden van subsidies

Domus Aegis ontzorgt haar klanten op gebied van het binnenhalen en binnenhouden van subsidies. Daarnaast verzorgen wij projectmanagement. Op het gebied van internationalering is Domus Aegis actief in marktverkenning en matching.

Informatie aanvragen

Partner logo's
sitemap | contact | cookie instellingen | website ontwerp Webba