Pagina wordt geladen ...
facebook linkedin
Selecteer een land/taal:

Domus Aegis heeft diverse opdrachtgevers vanuit bedrijfsleven, overheden en (kennis)instellingen. In de samenwerking tussen deze 3 partijen ("Triple Helix") ontstaan innovaties. Subsidies en Project financieringen ondersteunen innovaties. Domus Aegis begeleidt deze voor haar klanten.

Privacy Verklaring

Domus Aegis verwerkt voor haar dienstverlening gegevens van klanten binnen overeengekomen geheimhouding. Persoonsgegevens die daarbij aan de orde zijn worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen vanuit de privacy wetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij aan onze klanten duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring:

1. Het verzamelen van persoonsgegevens van onze klanten beperken wij tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

2. Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om de voor projecten benodigde persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming van onze klanten is vereist.

3. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienstverlening te kunnen verlenen of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

4. Wanneer wij deze gegevens delen met derde partijen, doen wij dat in afspraak of binnen de vigerende wetgeving om er onder meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt en uitsluitend voor het project en het leveren van de overeengekomen dienst.

5. Wij nemen altijd passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

6. Wij respecteren de rechten van onze klanten om de aan hen verbonden persoonsgegevens op hun aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

7. Wij bewaren persoonsgegevens van klanten niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

8. Op de website van Domus Aegis wroden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van de bezoeker voor intern gebruik ter analyse van het bezoek- en klikgedrag. Deze gegevens worden intern gehouden en geanomiseerd en niet aan derden verstrekt.

9. Op de website van Domus Aegis zijn site koppelingen naar sociale media. De code voor deze koppelingen wordt aangeleverd door de sociale media provider en daarachter zit een cookie. Op de website van de verschillende sociale media kanelen is aangegeven wat zij met uw persoonsgegevens doen. De website van Domus Aegis zelf maakt geen gebruik van cookies. Er is derhalve geen actie nodig om deze uit te schakelen of te accepteren.

10. Domus Aegis is internationaal actief en heeft een Engelstalige uitgebreide Privacy Statement voorhanden.

 

 

 

Binnenhalen en binnenhouden van subsidies

Domus Aegis ontzorgt haar klanten op gebied van het binnenhalen en binnenhouden van subsidies. Daarnaast verzorgen wij projectmanagement. Op het gebied van internationalering is Domus Aegis actief in marktverkenning en matching.

Informatie aanvragen

Partner logo's
sitemap | contact | cookie instellingen | website ontwerp Webba