Pagina wordt geladen ...
facebook linkedin
Selecteer een land/taal:

Markt innovatie

Domus Aegis ondersteunt MKB bedrijven met internationale orientatie bij de marktverkenning. Daarbij gaat het om haalbaarheidsstudies, marktonderzoek en vaststellen van de marketingstrategie. Focus ligt op de Europese Unie. Nederland is een relatief klein land met veel buitenland.... Landen als Duitsland, Spanje, Italië, Frnakrijk, Groot-Brittannië en Polen zijn belangrijke markten voor Nederlandse bedrijven. Domus Aegis beperkt zich daarbij tot het MKB in de sector innovatieve industrie en de groothandel met innovatieve producten. Dergelijke producten hebben veelal toegevoegde waarde op de exportmarkten binnen de Europese Unie. 

Onze werkwijze is allereerst inzoomen op de klant en zijn producten. Een benchmarkt doen in Nederland (concurrenten die exporteren) en het betreffende focusland. Vervolgens kijken naar het focusland wie daar vergelijkbare producten aanbieden (nationale aanbieders en buitenlandse aanbieders). Kijken hoe deze partijen de markt benaderen, hoe groot hun marktaandeel is, wat de vraag is naar dergelijke producten en op welke vakbeurzen de aanbieders van dergelijke producten staan. Op basis van deze gegevens kan worden vastgesteld hoe de innovatieve producten van onze klant zich verhouden tot het bestaande aanbod op de markt en of deze inspelen op de marktvraag (actief of latent). Dit resulteert in de USPs Unique Selling Points. Om daadwerkelijk de markt te kunnen benaderen dient de eigen organisatie daartoe gereed te zijn. Daarom wordt eerst een bedrijfsanalyse gedaan met sterke punten en verbeterpunten. Pas dan kan een Plan van aanpak worden opgesteld en een Advies worden gegeven voor de strategie van marktbenadering in het betreffende focusland.

Domus Aegis is daarnaast nog actief met projecten in enkele opkomende markten. De focus ligt daarbij op duurzame energie, duurzame chemie en duurzaam toerisme. Voor dergelijke landen werken we samen met partners,

We maken gebruik van ons netwerk bij Nederlandse ambassades  en consulaten in het buitenland en de buitenlandse ambassades in Nederland en Europa. Ook benutten wij onze kontakten met de bilaterale kamers van koophandel, de EVD, de FMO, EuropeAID en UN-organisaties. 
 
De focus bij marktverkenning ligt niet op rapporten en papierwerk maar op het daadwerkelijk genereren van extra afzet, om concrete afspraken toekomstige afnemers en distributeurs en het deelnamen aan internationale vakbeurzen.

Hieronder enkele foto's van steden van landen waar marktverkenning heeft plaatsgehad.

         

         

      

      

Binnenhalen en binnenhouden van subsidies

Domus Aegis ontzorgt haar klanten op gebied van het binnenhalen en binnenhouden van subsidies. Daarnaast verzorgen wij projectmanagement. Op het gebied van internationalering is Domus Aegis actief in marktverkenning en matching.

Informatie aanvragen

Partner logo's
sitemap | contact | cookie instellingen | website ontwerp Webba