Pagina wordt geladen ...
facebook linkedin
Selecteer een land/taal:

Product en dienst innovatie

Innovatie van producten, programmatuur en diensten gaat over het aanmerkelijk vernieuwen, waarbij nieuwe kennis wordt toegevoegd. Bij fysieke producten is dit veelal helder aan te tonen. Is het disruptief, ofwel een doorbraak ten opzichte van bestaande producten, kan veelal juridische bescherming worden aangevraagd middels een patent of octrooi. Bij programmatuur ligt dit anders. Vrijwel alle programmatuur die wordt gebouwd is immers nieuw (bestond hiervoor nog niet). Wanneer er sprake is van een aanmerkelijke programmatuur vernieuwing is in onze ogen (en die van subsidieverstrekkende overheden) pas sprake van echte innovatie. Bescherming in Europa van programmatuur valt onder het Auteursrecht (schrijven van nieuwe software). Wij adviseren veelal om in de USA softwarepatent aan te vragen en het werkingsgebied daarvan in Europa aan te vragen om een sterkere bescherming dan het Auteursrecht te verkrijgen. Bij dienstinnovatie gaat het om een aanmerkelijke vernieuwing van de wijze waarop de dienst geleverd wordt. Denk aan digitalisering of een dronebezorgdienst.

Ingeval er sprake is van technische vernieuwing, waarbij zelf onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan om een technisch probleem op te lossen zonder dat vooraf bekend is of dat lukt (er zijn technische risico’s of onzekerheden) is er in Nederland WBSO subsidie beschikbaar. Nadruk dient te liggen op het aantonen van een nieuw werkingsprincipe van een fysiek product. Bij programmatuur, ofwel “het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en de verwerkingsprocessen bepaalt voor zover dat deelsysteem is vastgelegd in een formele programmeertaal”, dient bij WBSO subsidie de nadruk te liggen op het daadwerkelijk oplossen van (programmeer)technische knelpunten door de aanvrager door het aantonen van een nieuw informatietechnologisch werkingsprincipe.Gaat het om topsectoren en doorbraaktechnologie ofwel disruptief innoveren, dan zijn er diverse subsidiemogelijkheden, regionaal, nationaal en internationaal. 

         

Een innovatie is pas succesvol als het nieuwe product, de nieuwe programmatuur of de nieuwe dienst succesvol op de markt is gebracht en tevreden klanten kent.

Binnenhalen en binnenhouden van subsidies

Domus Aegis ontzorgt haar klanten op gebied van het binnenhalen en binnenhouden van subsidies. Daarnaast verzorgen wij projectmanagement. Op het gebied van internationalering is Domus Aegis actief in marktverkenning en matching.

Informatie aanvragen

Partner logo's
sitemap | contact | cookie instellingen | website ontwerp Webba