Pagina wordt geladen ...
facebook linkedin
Selecteer een land/taal:

Slimme bedrijven en organisaties passen zich aan en gaan over tot transitie, juist nu tijdens de corona crisis

Door de corona pandemie is de maatschappij van hollen tot stilstand gebracht. Elk land treft zijn eigen maatregelen. Veel ondernemers hebben zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Zolang er nog geen vaccin is, blijven diverse maatregelen van kracht. We hebben nu een “anderhalve meter economie”. Je wordt er bewust van hoe alles wereldwijd met elkaar verbonden is. Het virus dwingt ons tot verandering van bestaand gedrag.

“Opvallend is hoe de uitstoot van CO2 en stikstof in korte tijd terugliep naar waarden, waarvan iedereen weet dat die beter zijn voor natuur, mens en dier. In deze tijd blijkt ook dat veel mensen niet weten hoe om te gaan met een pandemie, niet willen omschakelen en zo snel mogelijk terug willen naar hun oude gedrag. Maar dat gedrag veroorzaakt juist versnelde verspreiding van het virus. Bovendien weten wij allen dat de laatste decennia vaker en sneller een pandemie ontstaat. Daarbij is covid-19 niet de laatste pandemie. Covid-19 is een wake-up-call voor ons allemaal.” aldus Onno van der Kuip.

Transities zijn noodzakelijk

“We hebben nu de kans na te denken om permanente veranderingen ofwel transities door te voeren. Transities in de industrie, in de bouw, in energieproductie, transities in de zorg, in de landbouw, in natuurbescherming, in de detailhandel, horeca, dienstverlening, bij de overheid, maar vooral ook in de politiek en thuis, want verandering begint bij het gedrag van ons allemaal. Dat er grenzen zijn aan de groei heeft in 1972 de Club van Rome al gerapporteerd. In de afgelopen 48 jaar is het gedrag van mensen echter niet noemenswaardig veranderd. De toen geconstateerde wereldproblemen, te weten bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen en vervuiling, zijn daarom alleen maar groter geworden. Alleen een integrale aanpak die destijds ook werd aanbevolen, is nu de enige weg voor de toekomst voor alle leven op aarde.”

Een beter milieu begint bij jezelf

Al weer 30 jaar geleden startte de Nederlandse overheid de campagne “een beter milieu begint bij jezelf” ter vergroting van het milieubewust zijn van ons allen. Op individueel niveau kun je dit best zijn, maar de wereldproblemen zijn er niet door verkleind. Het aantal ondernemers dat met innovaties voor transities komt is klein, vooral ook door de tegenwerking van de gevestigde orde. 

“Wat echt nodig is, is samenwerking in een nieuwe kennis community, denk daarbij aan de spreeuwen die samen de roofvogels afschrikken. Met een integrale aanpak kan de nieuwe community de noodzakelijke trendbreuken veroorzaken.”, weet Onno van der Kuip als ambassadeur van het integrale transitie initiatief Tree of life. 

Voorbeeld trendbreuk: Climate Action 100+

Grote beleggers hebben zich sinds december 2017 verenigd in het community initiatief Climate Action 100+. Gezamenlijk willen zij de grootste vervuilers ter wereld klimaatmaatregelen afdwingen. Inmiddels hebben ruim 500 investeerders zich aangesloten die gezamenlijk meer dan 50.000 miljard euro aan kapitaal beheren. Er is een lijst gemaakt van 161 vervuilende bedrijven (goed voor 2/3 van de wereldwijde CO2 emissie) die gestimuleerd worden in transitie te gaan.

Bewust investeren in CO2 reductie met lange termijn voordeel

Domus Aegis begeleidt bedrijven en organisaties die bewust investeren in bedrijfsmiddelen om de uitstoot te verminderen met cofinanciering. Dan gaat het om bijvoorbeeld:

  • LED verlichting ter vervanging van bestaande verlichting in winkels, kantoren, bedrijfshallen,
  • CO2 Koel- en vriesinstallaties ter vervanging van HFK-houdende installaties,
  • Warmtepompen,
  • Hybride zonne-energie voor energie en warmte,
  • Energieopslagsystemen,
  • Energiezuinige procesmachines,
  • Katalytische kraker van restafval in plaats van het verbranden ervan.

Innovaties

“In onze praktijk begeleiden wij bedrijven die nieuwe producten ontwikkelen die een bijdrage leveren aan een schoner klimaat of die hierin investeren. Denk daarbij aan integrale energiesystemen die vanuit zon, wind en opslag in staat zijn een pastafabriek te voorzien in warmte en elektriciteit. Of een nieuwe methode van integratie van Internet of Things, Artificial Intelligence en Groene Chemie om meer zuivere, goedkopere en duurzame (groene) chemische ruwe materialen te kunnen ontwikkelen voor de farmacie, medicijnen fabrikanten en laboratoria. Een ander praktijkvoorbeeld betreft gemeentelijke transitieprojecten naar aardgasvrije wijken of dorpen.” MKB bedrijven (=98% van het bedrijfsleven) die nieuwe producten ontwikkelen komen in aanmerking voor subsidie. Er zijn diverse regelingen en programma's waarmee zij hun kosten en derhalve risico's kunnen verlagen. Investeren in energiebesparing en innovatieve milieumaatregelen wordt ook beloond met een fiscale subsidie in Nederland.

Deel uw transitieplannen

“Met mijn 25 jaar ervaring in het begeleiden van subsidieprojecten op gebied van milieu, energie, klimaat en leefomgeving, vraag ik ondernemers en gemeenten jullie projectidee of investeringsplan vrijblijvend met mij te bespreken, juist nu in corona crisistijd. Dat kan de basis zijn voor gesubsidieerde en gefinancierde activiteiten om werkelijk tot transities te komen.” Dat kan via ons contactformulier.

Onno van der Kuip

windpark-eemshaven

 

 

 

 

Binnenhalen en binnenhouden van subsidies

Domus Aegis ontzorgt haar klanten op gebied van het binnenhalen en binnenhouden van subsidies. Daarnaast verzorgen wij projectmanagement. Op het gebied van internationalering is Domus Aegis actief in marktverkenning en matching.

Informatie aanvragen

Partner logo's
sitemap | contact | cookie instellingen | webapplicatie dotsolutions