Pagina wordt geladen ...
facebook linkedin
Selecteer een land/taal:

Als bedrijf ondersteunen wij al jaren innovatieve bedrijven met technologische ontwikkeling voor een beter milieu en gezondere leefomgeving.

Bedrijven kunnen gezamenlijk door transities een gezonde en duurzame toekomst maken. Dat kan door samen het initiatief Tree of life van Stichting Het Kan Wel! te ondersteunen. Ik heb mij verbonden als ambassadeur van Tree of life, omdat dit initiatief het enige is dat een integrale aanpak heeft voor alle systemen waarin ecologie, natuur, maatschappij, samenleving en economie samenwerken.

Alleen in duurzaam evenwicht kunnen we de draagkracht van de aarde regenereren in plaats van uitputten. Dat uitputten doen wij met z'n allen, ondanks het advies van de Club van Rome in 1972 in zijn rapport "Grenzen aan de groei", dat het tijd is voor een integrale aanpak naar een permanente verandering (ofwel transitie). De toen geconstateerde wereldproblemen, te weten bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen en vervuiling, zijn alleen maar groter geworden. Zelf de slogan "een beter milieu begint bij jezelf" van de Nederlandse overheid heeft nauwelijks gedragsverandering veroorzaakt. Het gedrag van de meeste mensen vanuit hun verschillende rollen (werkgevers, werknemers, burgers, overheden, politieke organisaties en andere organisaties) heeft de afgelopen 50 jaar laten zien, dat verder gaan op dezelfde manier zorgt voor ecocide. En besef... wij mensen zijn onderdeel van de ecosystemen hier op aarde.

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben de Sustainable Development Goals (ontwikkelingsagenda 2015 – 2030) vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen, ook voor U !

De doelen zijn:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes 
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Het initiatief Tree of life omvat de integrale aanpak van alle 17 bovenstaande doelststellingen. Door nu samen aan de slag te gaan, kunnen we gezamenlijk met een veelvoud aan praktische voorbeeldprojecten laten zien dat het inderdaad ook anders kan en dat ecosystemen zijn te herstellen op een wijze dat natuur, maatschappij en bedrijfsleven weer hand in hand een gezonde toekomst krijgen. Dat betekent wel dat vele systemen, niet alleen in het bedrijfsleven maar ook in de sectoren waar overheden voor verantwoordelijk zijn, permanent moeten veranderen, ofwel in transitie brengen.

Ik doe een oproep samen te gaan werken en echt werk te maken van de nodige transities om de 17 SDGs te kunnen bereiken.

Ga naar de website van Tree of life en doe zakelijk mee!  Vandaag nog.

Tree of life logo

Onno van der Kuip

 

Binnenhalen en binnenhouden van subsidies

Domus Aegis ontzorgt haar klanten op gebied van het binnenhalen en binnenhouden van subsidies. Daarnaast verzorgen wij projectmanagement. Op het gebied van internationalering is Domus Aegis actief in marktverkenning en matching.

Informatie aanvragen

Partner logo's
sitemap | contact | cookie instellingen | webdesign dotsolutions